Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

 

To spletno mesto (»spletno mesto«) Vam zagotavlja družba Philips Lighting B.V., High Tech Campus 45, 5656AE Eindhoven, Nizozemska (»družba Philips Lighting«).

 

Naslednji pogoji uporabe urejajo vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo. Prav tako lahko posebni pogoji in določila veljajo za posebno vsebino, podatke, gradivo ali informacije, vsebovane na tem spletnem mestu ali na voljo prek njega (»vsebina«), in za posebno vsebino, podatke, gradivo ali informacije, ki jih lahko na spletno mesto naložite, pošljete in/ali objavite na njem (»uporabniška vsebina«), ali transakcije, izvedene prek tega spletnega mesta. Takšni posebni pogoji lahko te pogoje uporabe dopolnjujejo ali jih nadomestijo, kadar je tako določeno in samo v izrecno določenem obsegu.

1. Sprejetje pogojev uporabe

 

Če dostopate do tega spletnega mesta ali ga uporabljate, se strinjate, da vas pravno zavezujejo pogoji uporabe ter vsi pogoji in določila, ki so vsebovani ali s sklicem vključeni v nadaljnjem besedilu, ali kakršni koli pogoji in določila, navedeni na tem spletnem mestu. Če se NE strinjate z vsemi temi pogoji, NE dostopajte do tega spletnega mesta ali ga uporabljajte.

2. Sprememba pogojev

 

Družba Philips Lighting lahko te pogoje uporabe kadar koli spremeni. Takšni spremenjeni pogoji uporabe začnejo veljati ob objavi. Če do spletnega mesta dostopate ali ga uporabljate po takšni objavi, se šteje, da ste te spremembe sprejeli. Priporoča se, da redno pregledujete vse veljavne pogoje in določila. Druga spletna mesta družbe Philips Lighting imajo lahko svoje pogoje uporabe, ki veljajo za takšna spletna mesta.

Družba Philips Lighting si pridržuje pravico, da lahko kadar koli brez obvestila opusti, spremeni ali posodobi spletno mesto ali vsebino spletnega mesta. Družba Philips Lighting si pridržuje pravico, da brez obvestila kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga po lastni presoji kateri koli osebi omeji, zavrne ali prekine dostop do spletnega mesta ali katerega koli dela spletnega mesta, pri čemer to začne veljati takoj.

3. Pravilnik o zasebnosti

 

Osebni podatki, pridobljeni ali zbrani prek tega spletnega mesta ali v povezavi z njim, se bodo uporabljali samo v skladu s pravilnikom o zasebnosti družbe Philips Lighting, pri čemer za te pogoje uporabe velja pravilnik o zasebnosti, kot je objavljen na tem spletnem mestu.

4. Pravna obvestila

 

VSE INFORMACIJE (KAR BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE VSEBINO, BESEDILO, SLIKE, GRAFIKE, POVEZAVE IN DRUGO GRADIVO) NA SPLETNEM MESTU SO NA VOLJO »TAKŠNE, KOT SO« IN »TAKO, KOT SO NA VOLJO«. V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, DRUŽBA PHILIPS LIGHTING, NJENE HČERINSKE DRUŽBE, POVEZANE DRUŽBE, PARTNERJI, DAJALCI LICENC, DISTRIBUTERJI IN DOBAVITELJI S TEM IZRECNO ZAVRAČAJO KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAKAZANA ZAGOTOVILA ALI JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA KAKRŠEN KOLI NAMEN, NEKRŠITEV ALI GLEDE DELOVANJA TEGA SPLETNEGA MESTA, VSEBINE ALI UPORABNIŠKE VSEBINE.

 

Družba Philips Lighting ter njene hčerinske družbe, povezane družbe, partnerji, dajalci licenc, distributerji in dobavitelji ne jamčijo ali dajejo zagotovil, (i) da bo spletno mesto ustrezalo vaših zahtevam, (ii) da bo delovanje spletnega mesta brez prekinitev, pravočasno, varno ali brez napak ali (iii) da bodo rezultati, ki se lahko pridobijo z uporabo spletnega mesta (vključno s kakršno koli vsebino, informacijami in gradivom na tem spletnem mestu), ustrezni, popolni, točni, zanesljivi ali drugače skladni z vašimi zahtevami.

 

To je javno spletno mesto. Ne pričakujte, da bo kakršna koli uporabniška vsebina, ki jo boste morda poslali na to spletno mesto, zaupna. Na spletno mesto ne vnašajte zaupnih podatkov.

 

Družba Philips Lighting ter njene hčerinske družbe, povezane družbe, partnerji, dajalci licenc, distributerji in dobavitelji niso odgovorni za prekinitve ali opustitve interneta, omrežja ali gostovanja ali kakršnih koli storitev tretjih oseb, pri čemer ne jamčijo, da spletno mesto ali storitve, prek katerih je to spletno mesto na voljo, ali elektronska komunikacija, ki jo pošlje družba Philips Lighting, ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih elementov.

 

Kakršno koli prenašanje ali drugačno pridobivanje gradiva prek tega spletnega mesta se izvaja po lastni presoji in na lastno odgovornost. Sami nosite izključno odgovornost za kakršno koli škodo na računalniškem sistemu ali napravah ali izgubo podatkov, ki nastane zaradi prenosa takšnega gradiva.

5. Registracija

 

Za dostopanje do nekaterih območij spletnega mesta in uporabo nekaterih funkcij ali lastnosti spletnega mesta, se bo od vas morda zahtevalo, da se registrirate kot oseba, ki prispeva. Registracija je brezplačna.

Ob registraciji morate izbrati edinstveno uporabniško ime ali »vzdevek« in geslo ter navesti edinstven, veljaven, aktualen in preverljiv e-poštni naslov. Podvojena uporabniška imena in e-poštni naslovi niso dovoljeni. Če se vneseno ime ali naslov že uporablja, boste pozvani, da izberete drugega. Poslali vam bomo potrditveno e-poštno sporočilo z vašimi registriranimi podatki. Če dostava teh podatkov zaradi kakršnega koli razloga ne uspe, je lahko zavrnjen ali prekinjen vaš dostop do območij ali funkcij, za katere se je treba registrirati, oz. uporaba teh območij ali funkcij. Svoje podatke za registracijo boste pravočasno posodabljali, da bodo točni in aktualni. Za zagotavljanje zaupnosti svojega gesla ste odgovorni izključno sami. Pridržujemo si pravico do spremembe vašega uporabniškega imena ali izbrisa vsebine, ki ste jo poslali na spletno mesto, ali do zavrnitve ali preklica registracije, če izberete uporabniško ime, ki je po naši presoji nespodobno, neprimerno, zlorablja ali je drugače neustrezno. Prav tako ste izključno sami odgovorni za omejevanje dostopa do svojega računalnika ali računalnikov. Strinjate se, da prevzemate odgovornost za vse dejavnosti v okviru vašega računa, uporabniškega imena in/ali gesla, ki nastanejo zaradi vašega ravnanja, neukrepanja ali malomarnosti. Če opazite kakršno koli sumljivo ali nepooblaščeno ravnanje v zvezi s svojim računom, uporabniškim imenom in/ali geslom, se strinjate, da ns boste nemudoma kontaktirali preko e-poštnega naslov digital.marketing.support@signify.com. Po lastni presoji lahko prepovemo registracijo prek določene e-poštne storitve ali ponudnika internetnih storitev.

6. Oseba, ki prispeva vsebino na spletno mesto

 

S pošiljanjem uporabniške vsebine na spletno mesto se strinjate, da bo gradivo primerno, konstruktivno in ustrezno ter ne bo vsebovalo elementov, ki bi lahko bili nezakoniti ali drugače neprimerni za objavo, kar med drugim vključuje elemente, (1) ki bi lahko bili obrekljivi ali škodljivi za drugo osebo ali subjekt, (2) ki bi lahko škodili kateri koli osebi ali lastnini ali bi drugače obrekovali ali nadlegovali katero koli osebo ali organizacijo, (3) ki bi lahko kršili zakonske pravice katere koli osebe (vključno s pravico do zasebnosti ali javnosti), (4) ki so pornografski, opolzki, nespoštljivi, vulgarni, nespodobni ali grozilni, (5) ki so kulturno, etnično ali drugače sporni ali (6) ki napeljujejo na kakršno koli nezakonito dejavnost ali jo spodbujajo.

 

V razumni meri si boste prizadevali, da boste pred predložitvijo katerega koli gradiva to pregledali in odstranili morebitne viruse ali druge škodljive ali uničujoče elemente. Prav tako prek spletnega mesta ne smete prenašati verižnih pisem, piramidnih shem, anket in drugih ponudb. Poleg tega ne smete ponarejati vrstic z glavo ali prirejati identifikatorjev ali drugih podatkov z namenom prikrivanja vira katere koli vsebine in/ali uporabniške vsebine, prenesene prek našega spletnega mesta, ali prirejati svoje prisotnosti na spletnem mestu. Delovanja naših spletnih mest, strežnikov ali omrežij ne smete motiti ali ovirati in na kakršen koli način povzročati neupravičeno ali nesorazmerno velike obremenitve naše infrastrukture.

 

Potrjujete, izjavljate in jamčite, da uporabniška vsebina, predložena na spletno mesto, ne krši nobenih lastninskih pravic katere koli stranke ali osebe, kar med drugim vključuje avtorske pravice, blagovne znamke ali patente, ali kakršne koli obveznosti zaupnosti.

 

Potrjujete in se strinjate, da lahko katero koli vašo zamisel, prispevek ali razpravo ali katero koli drugo uporabniško vsebino, ki jo prispevate na spletno mesto in ni subjekt pravic intelektualne lastnine, uporabi druga oseba, ki prispeva vsebino na spletno mesto brez nadomestila ali navedbe prvotnega avtorja.

 

Družbi Philips Lighting ter njenim hčerinskim družbam, povezanim družbam in drugim partnerjem podeljujete svetovno, trajno, nepreklicno, brez licenčnin, neizključno, podlicencirano in prenosljivo licenco za uporabo, gostovanje, shranjevanje, razmnoževanje, spreminjanje, kopiranje, pripravo izpeljanih del, distribucijo, javno izvajanje, javno prikazovanje, prenašanje in objavo uporabniške vsebine, ki jo dajete na voljo na tem spletnem mestu ali katerem koli drugem spletnem mestu družbe Philips Lighting ali v drugem trženjskem gradivu ali gradivu za stike z javnostjo družbe Philips Lighting v katerem koli in vseh medijih po lastni presoji družbe Philips Lighting.

 

Za svojo uporabniško vsebino in posledice njenega pošiljanja in/ali objave ste odgovorni izključno sami. Družba Philips Lighting lahko pregleda in spremlja uporabniško vsebino pred pošiljanjem in/ali po njem, vendar k temu ni zavezana. Potrjujete, da ni mogoče spremljati ali pregledati vse uporabniške vsebine. Družba Philips Lighting, njene hčerinske družbe, povezane družbe, partnerji, dajalci licenc, distributerji in dobavitelji brez omejitev niso in ne morejo biti odgovorni za točnost, popolnost, kakovost ali veljavnost uporabniške vsebine, ki jo na spletnem mestu objavijo tretje osebe.

 

Družba Philips Lighting ne podpira nobene uporabniške vsebine ali mnenj, priporočil ali nasvetov, ki so v njej izraženi, pri čemer Philips Lighting izrecno zavrača vsako in vso odgovornost v zvezi z uporabniško vsebino.

 

Družba Philips Lighting ima izključno pravico in zmožnost urediti in/ali odstraniti sporočila ali katero koli drugo uporabniško vsebino, ki je sporna, neprimerna ali drugače krši te pogoje uporabe iz katerega koli razloga in kadar koli brez obvestila ali soglasja po svoji lastni presoji. Vsak uporabnik, ki meni, da je predložena uporabniška vsebina sporna ali neprimerna, se spodbuja, da nemudoma stopi v stik z družbo Philips Lighting prek e-poštnega naslova digital.marketing.support@signify.com. Po prejemu takšnega obvestila si bomo v razumni meri prizadevali, da bomo v razumnem časovnem okviru sprejeli ukrepe, ki se nam zdijo potrebni. Ker gre za ročni postopek, sporne uporabniške vsebine morda ne bomo mogli urediti ali odstraniti takoj

7. Omejitev odgovornosti

 

DRUŽBA PHILIPS LIGHTING ALI KATERA KOLI OD NJENIH HČERINSKIH DRUŽB, POVEZANIH DRUŽB, PARTNERJEV, DAJALCEV LICENC, DISTRIBUTERJEV ALI DOBAVITELJEV V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI DRUGO ŠKODO, KI NASTANE ZARADI ALI IZHAJA IZ DOSTOPA DO TEGA SPLETNEGA MESTA, VSEBINE ALI UPORABNIŠKE VSEBINE ALI NJIHOVE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI TAKEGA DOSTOPA ALI UPORABE, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA PHILIPS LIGHTING OBVEŠČENA O MOŽNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE, RAZEN KADAR TAKA ŠKODA NASTANE ZARADI GOLJUFIJE ALI GOLJUFIVIH NAPAČNIH NAVEDB DRUŽBE PHILIPS LIGHTING.

 

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, SE SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE PHILIPS LIGHTING ALI KATERE KOLI OD NJENIH HČERINSKIH DRUŽB, POVEZANIH DRUŽB, PARTNERJEV, DAJALCEV LICENC, DOBAVITELJEV ALI DISTRIBUTERJEV ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE, KI IZHAJAJO IZ TEGA SPLETNEGA MESTA, VSEBINE ALI UPORABNIŠKE VSEBINE OZ. SO POVEZANI Z NJIMI, OMEJI NA ZNESEK, KI STE NAM GA PLAČALI ZA UPORABO SPLETNEGA MESTA ALI PETDESET (50) EVROV, KAR KOLI JE VIŠJE.

 

ČE ŽIVITE V DRŽAVI ALI ZVEZNI DRŽAVI, V KATERI KATERA KOLI OD NAVEDENIH IZJEM ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI ALI KATERA KOLI OD ZAVRNITEV JAMSTEV IZ 4. ČLENA ZGORAJ NI DOVOLJENA, TE IZJEME ALI OMEJITVE ZA VAS NE VELJAJO, VENDAR LE V OBSEGU, V KATEREM TE IZJEME ALI OMEJITVE NISO DOVOLJENE. V TAKŠNEM PRIMERU BODO TE IZJEME ALI OMEJITVE OMEJENE V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

8. Vsebina/programska oprema tretjih oseb

 

Družba Philips Lighting ni na noben način odgovorna za vsebino katerega koli spletnega mesta v lasti tretje osebe, ki je morda povezano z našim spletnim mestom prek hiperpovezave, ne glede na to, ali hiperpovezavo zagotavlja naše spletno mesto ali tretja oseba v skladu s pogoji uporabe. Kakršna koli povezava na našem spletnem mestu na drugo spletno mesto ni podpora temu drugemu spletnemu mestu, pri čemer ne podajamo nikakršnih presoj ali jamstev glede točnosti, pravočasnosti ali primernosti vsebine katerega koli spletnega mesta, na katerega lahko usmerja naše spletno mesto prek povezave, in za navedeno ne prevzemamo nobene odgovornosti.

 

Vsa programska oprema, ki jo je mogoče prenesti s tega spletnega mesta ali prek njega, je licencirana v skladu s pogoji veljavne licenčne pogodbe. Razen kadar je v veljavni licenčni pogodbi določeno drugače, je programska oprema na voljo za uporabo samo končnim uporabnikom in kakršno koli kopiranje, razmnoževanje ali redistribucija programske opreme je izrecno prepovedana.

 

MOREBITNA JAMSTVA V ZVEZI S TO PROGRAMSKO OPREMO VELJAJO SAMO, KOT SO IZRECNO DOLOČENA V VELJAVNI LICENČNI POGODBI. DRUŽBA PHILIPS LIGHTING ALI KATERA KOLI OD NJENIH HČERINSKIH DRUŽB, POVEZANIH DRUŽB, PARTNERJEV, DAJALCEV LICENC, DISTRIBUTERJEV ALI DOBAVITELJEV S TEM IZRECNO ZAVRAČA VSA NADALJNJA IZRECNA ALI NAKAZANA ZAGOTOVILA IN JAMSTVA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA KAKRŠEN KOLI NAMEN ALI NEKRŠITEV V ZVEZI S TO PROGRAMSKO OPREMO.

9. Avtorske pravice in blagovne znamke

 

Avtorske pravice in vse druge lastninske pravice glede vsebine in spletnega mesta družbe Philips Lighting, njenih povezanih družb, hčerinskih družb in/ali partnerjev, programske opreme za delovanje in objavo spletnega mesta, prevajanja podatkov na spletnem mestu ter ureditve, zaporedja in razvrstitve tega spletnega mesta v celoti pripadajo družbi Philips Lighting Holding B.V. in/ali njenim partnerjem ali dajalcem licenc. Vse pravice glede vsebine in spletnega mesta, ki niso izrecno podeljene v tem besedilu, so pridržane.

 

PHILIPS je registrirana blagovna znamka družbe Koninklijke Philips N.V. PHILIPS in vse druge registrirane blagovne znamke družbe Koninklijke Philips N.V. ter njenih povezanih družb so pomembna sredstva družbe Koninklijke Philips N.V. Ustrezna uporaba teh blagovnih znamk je pomembna, pri čemer morate upoštevati navodila družbe Philips, ko navajate izdelke in storitve naše družbe. Več informacij je na voljo na www.ip.philips.com.

 

Uporaba in registracija imena PHILIPS je rezervirana izključno za družbo Koninklijke Philips N.V. Ne smete registrirati ali uporabljati imena podjetja, uradnega imena, trgovskega imena, imena domene ali drugega imena, oznake ali opisa, ki vsebuje ime PHILIPS ali katero koli drugo podobno ime ali katero koli drugo ime, ki vsebuje del imena PHILIPS, prav tako ne sme vsebovati nobene druge registrirane blagovne znamke v lasti družbe Koninklijke Philips N.V.

 

Vse registrirane blagovne znamke družbe Philips Lighting Holding B.V. in njenih povezanih družb so pomembna sredstva družbe Philips Lighting. Ustrezna uporaba teh blagovnih znamk je pomembna, pri čemer morate upoštevati navodila družbe Philips Lighting, ko navajate izdelke in storitve naše družbe. Za več informacij se obrnite na nas prek e-poštnega naslova trademarks.lighting@signify.com.

10. Lastninske pravice na spletnem mestu

 

To spletno mesto je javno po naravi in vse informacije, ki so poslane nanjo, se štejejo za nezaupne. Potrjujete, da predložitev kakršnih koli izumov, vsebovanih v kakršni koli uporabniški vsebini pomeni »objavo« takega izuma v skladu z veljavnim patentnim pravom.

 

Potrjujete, da je lahko kakršna koli uporabniška vsebina, poslana in/ali omenjena v razpravah na spletnem mestu, predmet patentov, avtorske pravice, blagovne znamke in drugih pravic intelektualne lastnine družbe Philips Lighting, njenih hčerinskih družb, povezanih družb, partnerjev ali tretjih oseb. Če nameravate uporabiti kakršne koli zamisli, predloge, nasvete ali rešitve ali drugo uporabniško vsebino, predloženo na spletnem mestu, ste odgovorni za pridobitev ustreznega dovoljenja za uporabo intelektualne lastnine, preden jo na kakršen koli način uporabite.

11. Zahtevki zaradi kršitve avtorskih pravic v ZDA

 

Če veste za ali sumite, da je katero koli gradivo na tem spletnem mestu (kar med drugim vključuje, a se ne omejuje na gradivo, objavljeno v forumu) bilo uporabljeno ali kopirano na način, ki velja za kršitev avtorskih pravic, prosimo, da o tem obvestite pristojnega uslužbenca družbe Philips Lighting, navedenega spodaj. Na podlagi ameriškega zakona o avtorskih pravicah Digital Millennium Copyright Act (Zakonik Združenih držav, naslov 17, oddelek 512(c)(3)) mora vaše obvestilo vsebovati naslednje zahteve:

 

  • fizični ali elektronski podpis lastnika avtorske pravice ali osebe, ki je pooblaščena, da deluje v imenu lastnika izključne pravice, ki naj bi bila kršena;
  • identifikacijo avtorskega dela, katerega avtorske pravice naj bi bile kršene, oz. kadar obvestilo obsega več avtorskih del na posameznem spletnem mestu, reprezentativen seznam teh del na tem spletnem mestu;
  • identifikacijo gradiva, ki naj bi kršilo avtorske pravice ali naj bi bilo predmet dejavnosti kršitve avtorskih pravic in ki naj bi ga bilo treba odstraniti ali onemogočiti dostop do njega, ter dovolj informacij, na podlagi katerihnam je omogočeno to gradivo poiskati;
  • Razumno dovolj informacij, na podlagi katerih se lahko obrnemo na vas, na primer naslov, telefonska številka in e-poštni naslov, če je na voljo;
  • Vašo izjavo, da v dobri veri verjamete, da uporabe gradiva na način, ki je predmet pritožbe, ni odobril lastnik avtorskih pravic ali njegov zastopnik ali da taka uporaba ni dovoljena v skladu z zakonodajo;
  • izjavo, da so informacije v obvestilu točne in da ste ob zavedanju posledic krive prisege lastnik avtorskih pravic ali oseba, ki je pooblaščena, da deluje v imenu lastnika izključne pravice, ki naj bi bila kršena.

 

Uslužbenca, pristojnega za prejem obvestila glede zahtevkov zaradi kršitve avtorskih pravic, je mogoče kontaktirati na naslednjem naslovu:

 

Poštni naslov: Philips Lighting B.V.
Legal Services
High Tech Campus 45
5656AE Eindhoven
Nizozemska

 

Zgornji podatki so na voljo izključno za obveščanje družbe Philips Lighting o morebitnih kršitvah vašega gradiva, ki je zavarovan z avtorskimi pravicami.  Na ta način ne boste prejeli odgovora na druge poizvedbe, kot so vprašanja in zahteve v zvezi z izdelki ali pomisleki glede neprimernih objav in/ali vsebine.

12. Odškodnina in odveza odgovornosti

 

Strinjate se, da boste družbo Philips Lighting, njene hčerinske družbe, povezane družbe, partnerje, distributerje in dobavitelje ter njihovo upravo, vodilne, zaposlene, delničarje, zakonite predstavnike, zastopnike, naslednike in asignate odvezali odgovornosti za vso škodo, obveznosti, stroške in izdatke (vključno z razumnimi stroški za odvetnike in strokovnjake ter pravdnimi stroški), ki izhajajo iz objave, vsebine ali prenosa kakršnih koli sporočil, podatkov, gradiva ali druge uporabniške vsebine, ki jo pošljete na spletno mesto, ali vaše kršitve teh pogojev uporabe, pri čemer boste takšno škodo poravnali. V primeru pritožbe ali pravnega spora, povezanega s kakršnim koli sporočilom ali drugo uporabniško vsebino, ki jo objavite, si družba Philips Lighting pridržuje pravico, da razkrije vašo identiteto in morebitne druge informacije, ki jih ima o vas.

 

Če ste v sporu z enim ali več uporabniki, se strinjate, da boste družbo Philips Lighting, njene hčerinske družbe, povezane družbe, partnerje, distributerje in dobavitelje ter njihovo upravo, vodilne, zaposlene, delničarje, zakonite predstavnike, zastopnike, naslednike in asignate odvezali odgovornosti za kakršne koli znane ali neznane terjatve, zahteve in škodo (dejansko in posledično), ki izhajajo iz takšnih sporov ali so z njimi povezani, pri čemer boste takšno škodo poravnali.

13. Ukinitev spletnega mesta

 

Imamo izključno pravico, da zaradi katerega koli razloga kadar koli brez obvestila ali soglasja ukinemo spletno mesto ali kateri koli del(e) spletnega mesta. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za neuspešno shranjevanje ali izbris kakršne koli vsebine in/ali uporabniške vsebine, ki je predložena na spletno mesto.

14. Izdelki družbe Philips Lighting

 

Spletno mesto lahko vsebuje sklice na določene izdelke in storitve družbe Philips Lighting, ki v določeni državi morda (še) niso na voljo. Takšno sklicevanje ne pomeni ali jamči, da bodo ti izdelki ali storitve v katerem koli trenutku na voljo v kateri koli določeni državi. Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na lokalnega predstavnika družbe Philips Lighting.

15. Izjava »varnega pristana« v skladu z ameriškim Zakonom o reformi sodnih postopkov v zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji (Private Securities Litigation Reform Act) iz leta 1995

 

Informacije na tem spletnem mestu lahko vsebujejo določene v prihodnost usmerjene izjave glede finančnega stanja, poslovnih rezultatov družbe Philips Lighting ter določenih načrtov in ciljev družbe Philips Lighting v zvezi s tem. Bralce opozarjamo, da nobena v prihodnost usmerjena izjava ne jamči prihodnje uspešnosti in da bi se dejanski rezultati lahko bistveno razlikovali od tistih, ki jih vključujejo v prihodnost usmerjene izjave. Primeri v prihodnost usmerjenih izjav vključujejo izjave glede naše strategije, ocene rasti prodaje, prihodnjega dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo ter prihrankov stroškov, prihodnjega razvoja naših ekoloških poslovnih projektov, koristi prihodnjih prevzemov in našega kapitalskega položaja. V prihodnost usmerjene izjave same po sebi vključujejo tveganje in negotovost, ker se nanašajo na prihodnje dogodke in okoliščine, pri čemer je veliko dejavnikov, zaradi katerih bi se dejanski rezultati in razvoj dogodkov lahko bistveno razlikovali od tistih, ki so izraženi ali nakazani v teh v prihodnost usmerjenih izjavah. V prihodnost usmerjene izjave so med drugim odvisne od domačih in svetovnih gospodarskih in poslovnih pogojev, uspešne izvedbe naše strategije, naše sposobnosti prepoznavanja in izvedbe uspešnih prevzemov ter vključevanja pridobitev v naše poslovanje, želj potrošnikov glede obstoječih in novih izdelkov, naše sposobnosti razvijanja in trženja novih izdelkov, naše sposobnosti uresničevanja prednosti te strategije, politik in ukrepov vladnih in regulativnih organov, sprememb zakonodaje ter vpliva konkurence. Na številne od teh dejavnikov ne moremo vplivati. Zaradi tega se naši dejanski prihodnji rezultati lahko bistveno razlikujejo od načrtov, ciljev in pričakovanj, navedenih v naših v prihodnost usmerjenih izjavah. Dodatna tveganja in dejavniki so opredeljena v naših dokumentih, ki smo jih vložili pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (Securities and Exchange Commission – SEC) oz. smo jih komisiji priskrbeli, vključno z našim najnovejšim letnim poročilom na obrazcu 20-F, ki je na voljo na spletnem mestu komisije na www.sec.gov. Kakršne koli v prihodnost usmerjene izjave, ki jih navedemo ali so navedene v našem imenu, veljajo samo v času njihovega nastanka. Ne zavezujemo se, da bomo v prihodnost usmerjene izjave posodabljali v skladu s kakršnimi koli spremembami pričakovanj v zvezi z njimi ali kakršnimi koli spremembami dogodkov, pogojev ali okoliščin, na katerih temeljijo te izjave. Bralec naj se seznani tudi z morebitnim dodatnimi informacijami, ki smo jih ali jih lahko navedemo v dokumentih, vloženih pri komisiji SEC

16. Reševanje sporov

 

Ti pogoji uporabe se urejajo in razlagajo v skladu z zakonodajo Nizozemske. Strinjate se z neizključno pristojnostjo sodišč v Amsterdamu na Nizozemskem v primeru kakršnih koli sporov, terjatev ali zahtevkov, ki nastanejo zaradi teh pogojev uporabe ali vaše uporabe tega spletnega mesta oz. so s tem povezani, vključno s kakršnimi koli spori glede obstoja ali veljavnosti teh pogojev uporabe, pod pogojem, da se strinjate s predložitvijo takšnih sporov, terjatev ali zahtevkov izključno sodiščem v Amsterdamu na Nizozemskem.

17. Ločljivost določb

 

Če se za katero koli določbo v teh pogojih uporabe ugotovi, da je neveljavna ali neizvršljiva, se neveljavna ali neizvršljiva določba zamenja z veljavno, izvršljivo določbo, katere namen najbolj ustreza prvotni določbi, pri čemer se preostale določbe še naprej izvršujejo.

18. Opustitev obveznosti

 

Če družba Philips Lighting ne izvrši katerega koli dela teh pogojev uporabe, to ne pomeni odpovedi družbe Philips Lighting kateri koli pravici v skladu s temi pogoji uporabe, ne glede na to, ali gre za pretekla ali prihodnja dejanja katere koli osebe. Prejem kakršnih koli sredstev družbe Philips Lighting ali zanašanje katere koli osebe na dejanja družbe Philips Lighting ne pomeni odpovedi kateremu koli delu teh pogojev uporabe. Pravni učinek ima zgolj posebna, pisna odpoved, ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik družbe Philips Lighting.

19. Naslovi

 

Naslovi členov pogojev uporabe so navedeni zgolj zaradi preglednosti in niso sestavni del teh pogojev uporabe ter na noben način ne vplivajo na pomen ali razlago pogojev uporabe.

 

Zahvaljujemo se vam za pridružitev našemu spletnemu mestu.

 

Zadnja posodobitev: maj, 2018